Efektifitas Tanaman Serai (Andropogan nardus L.) Sebagai Tanaman Penolak Liriomyza sp.(Diptera : Agromizidae) Pada Pertanaman Bawang Merah Lembah Palu

Article History

Submited : June 24, 2020
Published : August 31, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tanaman serai (Andropogan nardus L.) sebagai tanaman penolak hama Liriomyza sp. pada pertanaman Bawang Merah Lembah Palu. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan Penanaman Tanaman Serai (PTS) 4, 2 dan 0 minggu sebelum tanaman bawang merah ditanam, serta kontrol (tanpa tanaman serai). Variabel pengamatan yaitu populasi imago Liriomyza sp. dan tingkat serangan Liriomyza sp. serta produksi bawang merah lembah palu. Hasil penelitian menunjukkan tanaman serai dapat menekan populasi imago dan tingkat serangan Liriomyza sp. pada perlakuan PTS 4 minggu dibanding PTS 2 dan 0 minggu serta kontrol sebelum penanaman bawang merah pada pengamatan 5 dan 6 MST. Perlakuan tanaman serai sebagai tanaman penolak tidak berpengaruh terhadap produksi bawang merah lembah palu.

Lamba, A., Pasaru, F., & Shahabuddin, S. (2017). Efektifitas Tanaman Serai (Andropogan nardus L.) Sebagai Tanaman Penolak Liriomyza sp.(Diptera : Agromizidae) Pada Pertanaman Bawang Merah Lembah Palu. AGROTEKBIS : JURNAL ILMU PERTANIAN (e-Journal), 5(4), 408 - 414. Retrieved from http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/168
Fulltext